english flag icon

Angielski ogólny

Kurs angielskiego Metody Callana zawiera 12 etapów korespondujących luźno z poziomami A1-C1 ESOKJ. 

Przy 5 lekcjach tygodniowo przejdziesz od poziomu całkowicie początkującego do średniozaawansowanego w około 120 tygodni (przeciętnie 10 tygodni na etap).

Zarejestruj się i zacznij już teraz
Plany tygodniowe

Ucz się angielskiego regularnie. Wybierz, jak często chcesz mieć lekcji i przez ile tygodni. Rezerwuj 3, 5 lub 10 lekcji tygodniowo i rób równomierne postępy.

light course LEKKI - 3 lekcje / tydzień Pokaż

Wybierz czas trwania kursu i używaj żetonów do rezerwacji 3 lekcji w każdym tygodniu.

Light Starter - 1 week (Eng) 3 lessons + EBook 34.00 eur
Light - 4 weeks (Eng) 12 lessons 165.00 eur
Light - 12 weeks (Eng) 36 lessons 475.00 eur
Light - 24 weeks (Eng) 72 lessons 910.00 eur
standard course STANDARD - 5 lekcji / tydzień Pokaż

Wybierz czas trwania kursu i używaj żetonów do rezerwacji 5 lekcji w każdym tygodniu.

Standard Starter - 1 week (Eng) 5 lessons + EBook 56.00 eur
Standard - 4 weeks (Eng) 20 lessons 260.00 eur
Standard - 12 weeks (Eng) 60 lessons 725.00 eur
Standard - 24 weeks (Eng) 120 lessons 1360.00 eur
intensive course INTENSYWNY - 10 lekcji / tydzień Pokaż

Wybierz czas trwania kursu i używaj żetonów do rezerwacji 10 lekcji w każdym tygodniu.

Intensive Starter - 1 week (Eng) 10 lessons + EBook 107.00 eur
Intensive - 4 weeks (Eng) 40 lessons 500.00 eur
Intensive - 12 weeks (Eng) 120 lessons 1350.00 eur
Intensive - 24 weeks (Eng) 200 lessons 2600.00 eur
LEKCJE NA PRZEDPŁATĘ

Kup pakiet żetonów i rezerwuj lekcje kiedy tylko chcesz. Żetony te ważne są przez
6 miesięcy, niezależnie od zakupionej ilości.

pay as you go course LEKCJE NA PRZEDPŁATĘ Pokaż
10 Lessons (Eng) 140.00 eur
25 Lessons (Eng) 335.00 eur
50 Lessons (Eng) 635.00 eur
100 Lessons (Eng) 1200.00 eur
eBooki potrzebne do lekcji

Każdemu Etapowi odpowiada eBook z wbudowanymi nagraniami audio. Używaj eBooków do powtarzania materiału, ćwiczenia słuchania oraz pisowni po lekcji. Miej go też pod ręką podczas lekcji.

EBOOKI Pokaż

Każdy eBook, który kupisz, pojawi się w naszej aplikacji. Pobierzesz ją korzystając z linków poniżej.

pc mac google play store apple store

Jak Etapy Metody Callana odpowiadają egzaminom Trinity, TOEFL, Cambridge Eng i IELTS?

Porównanie etapów Metody Callana do egzaminów jest przybliżone. Język wymagany przez każdy z egzaminów Cambridge English przerabiany jednakże jest we wskazanych etapach Metody.

CEFR Level1 Trinity GESE2 Trinity ISE3 TOEFL iBT4 Cambridge English5 IELTS6 Callan stages
A1 Grade 2 - - - - 3/4
A2 Grade 3 & 4 ISE 0 - KET 3.0-3.5 4/5
B1 Grade 5 & 6 ISE I 57-86 PET 4.0-4.5 end of 6
B2 Grade 7, 8 & 9 ISE II 87-109 FCE 5.0-6.5 end of 10
C1 Grade 10 & 11 ISE III 110-120 CAE 7.0-8.0 end of 12
C2 Grade 12 ISE IV - CPE 8.5-9.0 -
 1. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
  Europejski System Opisu Kształcenia Językowego to klasyfikacja używana do opisywania kompetencji językowych osób uczących się języków obcych w Europie oraz poza poza nią. Obecnie używany powszechnie przez wydawnictwa i twórców egzaminów językowych.
 2. Trinity: Graded Examinations in Spoken English
  Egzamin Trinity GESE to indywidualna sesja z egzaminatorem, który ocenia umiejętności mówienia i słuchania.
 3. Trinity: Integrated Skills in English
  Egzamin ze zintegrowanych sprawności językowych Trinity sprawdza zdolność do komunikacji w jęz. angielskim przy pomocy zadań z czytania, pisania, mówienia i słuchania. TOEFL iBT
 4. Egzamin TOEFL iBT
  sprawdza umiejętność posługiwania się i rozumienia języka na poziomie akademickim. Ocenia on, jak dobrze zdający łączy słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie podczas wykonywania zadań akademickich.
 5. Cambridge English Language assessment
  Prawdopodobnie najbardziej znany na świecie zestaw testów z angielskiego jako języka obcego. Mierzy poziom każdej z czterech sprawności językowych zdającego z osobna.
 6. The International English Language Testing System
  IELTS to spełniający międzynarodowe standardy test zarządzany przez organizacje British Council, IDP: IELTS Australia i Cambridge English Language Assessment, oceniający umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować lub pracować w krajach angojęzycznych. Jest to jeden z najpowszechniejszych egzaminów z jęz. angielskiego na świecie. 

Ile czasu potrzeba, aby ukończyć poszczególne etapy?

Czas potrzebny na ukończenie poszczególnych etapów różni się w zależności od osoby i zależny jest od zewnętrznych czynników, takich jak jakość połączenia i częstotliwość lekcji. Etapy różnią się od siebie długością, a zatem niektóre z nich można ukończyć szybciej niż inne. Przeciętne ramy czasowe dla poszczególnych etapów przedstawione są poniżej:

Etap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Liczba lekcji 22-32 37-47 38-48 51-61 48-58 42-52 45-55 44-54 61-71 59-69 65-75 64-74

Jakie czynniki mają wpływ na moje postępy?

- Częstotliwość lekcji
Każda lekcja zaczyna się od powtórki materiału z kilku poprzednich lekcji. Im częściej masz lekcje, tym lepiej pamiętasz powtarzany materiał, i tym mniej powtórek potrzebujesz. Im mnie powtórek, tym więcej czasu na nowy materiał podczas lekcji i tym szybsze Twoje postępy.

- Jakość połączenia
Bardzo ważne jest, abyście Ty i Twój nauczyciel słyszeli się wyraźnie. Ty uczysz się od nauczyciela poprawnej wymowy, a nauczyciel musi poprawiać Twoje błędy. Nauczyciel będzie też mówić jednocześnie z Tobą, dlatgo istotne jest, aby nie było pomiędzy Wami opóźnienia. Jeśli masz problemy z dźwiękiem, Twoje lekcje będą mniej efektywne a postępy wolniejsze.

- Ćwiczenia
Pomiędzy lekcjami będziesz mieć dostęp do ćwiczeń, które pomogą Ci powtarzać materiał na własną rękę orać ćwiczyć pisownię. Jeśli będziesz wykonywać ćwiczenia regularnie, lepiej zapamiętasz materiał z poprzednich lekcji i będziesz potrzebować mniej powtórek.

Zarejestruj się i zacznij już teraz

Więcej pytań nt. Kursów i Planów?

Zobacz FAQ